Tags: hoogbegaafdenonderwijs, Intern begeleider, leraren, ondersteuning, passend onderwijs

Routekaart ondersteuning (hoog)begaafde leerlingen

Binnen de onderzoekswerkplaats POINT013 2.0 is de ‘Routekaart voor ondersteuning van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs’ ontwikkeld. In het onderstaande document lees je meer over de aanleiding, doelgroep en werkwijze van de routekaart. In het document daaronder vind je de routekaart.

Ondersteuningsbehoeften (hoog)begaafden in het basisonderwijs

De deelnemende leerkrachten aan POINT waren vaak tijdens de bijeenkomsten in overleg wat er op welk moment in het veld wordt ingezet bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Daarbij werd er opgemerkt dat er vaak op veel verschillende momenten, verschillende acties/ materialen werden ingezet om aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Dit was de aanleiding om een routekaart te ontwikkelen die inzicht gaf in de verschillende ondersteuningsniveaus van (hoog)begaafde leerlingen en bijbehorende actoren en acties.

Samenwerking

Tegelijkertijd werd er vanuit Plein 013 aan het ondersteuningsplan 2022-2025 gewerkt. In gezamenlijkheid hebben POINT en Plein 013 de routekaart verder ontwikkeld, zodat de routekaart aansluit op het ondersteuningsplan van Plein 013.

  • POINT staat voor “Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent”: een werkplaats voor onderwijsonderzoek met betrekking tot (hoog)begaafdheid en talentontwikkeling, waarbij de onderzoekers samen met de leerkrachten het onderzoek vormgeven. Waar is behoefte aan? Wat werkt en waarom?
  • Plein 013 is een samenwerkingsverband van scholen in Alphen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Zij zetten zich in om voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te doen dat past bij hun ondersteuningsbehoeften

Juiste vorm per individu

Het doel van de routekaart is om bij iedere individuele leerling de juiste ondersteuning vorm te geven. De routekaart geeft daarbij informatie over mogelijkheden, handige tips en bruikbare materialen. Deze routekaart geeft per ondersteuningsniveau weer hoe de ondersteuning voor (hoog)begaafde leerlingen kan worden ingevuld. De routekaart kan aanvullend worden ingezet en sluit aan op de beschrijving van de basis- en extra ondersteuning van het samenwerkingsverband Plein 013.

Doelgroep

De routekaart is opgesteld voor leerkrachten en intern begeleiders. Het is ook mogelijk om de routekaart in te zetten in het contact met ouders.

Werkwijze

De routekaart is opgebouwd aan de hand van drie ondersteuningsniveaus. Deze komen overeen met de niveaus uit het ondersteuningsplan.

Per niveau beschrijft de routekaart het volgende:

  • Betrokkenen. De belangrijkste betrokkenen staan hier genoemd. De betrokkenen uit voorgaande niveaus blijven ook op hogere niveaus betrokken. Op hogere niveaus staat er ‘+ …’. Deze betrokkenen worden aan de groep betrokkenen toegevoegd.
  • Acties. Hier staan een aantal mogelijke acties die school binnen dit niveau kan uitvoeren. Deze acties zijn slechts suggesties. Het zijn acties die het vaakst op scholen worden uitgevoerd, maar andere acties zijn ook mogelijk.
  • Vastlegging. Bij dit onderdeel staat beschreven wat vastgelegd moet worden en bij wie deze taak ligt.
    Financiën.Hieronder wordt kort benoemd vanuit welke geldstroom de ondersteuning gefinancierd wordt.In de begrippenlijst worden de geldstromen verder omschreven.

Op de achterzijde van de beschrijving per niveau staat extra verdieping passend bij dat niveau. Het doel hiervan is om leerkrachten en intern begeleiders aan te zetten tot nadenken en reflectie.

Verwijzingen en altijd up-to-date

De routekaart is een dynamisch document dat gewijzigd kan worden indien de situatie veranderd. Deze wijzigingen worden doorgevoerd in de digitale versie van de routekaart. De digitale versie van de routekaart bevat doorklik-mogelijkheden naar meer informatie en een uitgebreidere begrippenlijst. Indien u zelf een aangepaste versie van deze routekaart wilt maken, dan graag de bron vermelden. www.point013.nl/producten-point


Lees meer en download de routekaart:

Tags: hoogbegaafdenonderwijs, Intern begeleider, leraren, ondersteuning, passend onderwijs
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Hoe muziek de ontwikkeling helpt

Waarom is muziek belangrijk op school? En hoe helpt muziek leerlingen om zich te ontwikkelen? Méér Muziek in de klas vroeg wetenschapsjournalist Mark Mieras om het onderzoek op een rijtje…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.