Tags: proces, samenwerken, strategie, vaardigheid

Samenwerken in onderwijs #5: een betekenisvol proces

In de praktijk zien we dat de ene organisatie veel gemakkelijker, beter en vanzelfsprekender samenwerkt dan de andere. Wat maakt een organisatie samenwerkingsvaardig? In dit artikel 5 essentiële condities.

Samenwerkingsvaardigheid

Geen enkele organisatie kan de uitdagingen van de 21e eeuw alléén oppakken. Door specialisatie, concentratie en optimalisatie wordt de wederzijdse afhankelijkheid van organisaties alleen maar groter. Wat vraagt dat van organisaties in samenwerkingsrelaties? In dit artikel over samenwerken in het onderwijs heeft Esther Klaster vijf essentiële condities voor een duurzame samenwerking uiteengezet.  Onderaan de pagina vind je links naar het inleidende stuk over kansrijk samenwerken in het onderwijs. Nu in dit artikel aandacht voor het proces zelf.

#5. Een betekenisvol proces:

 • Hoe kunnen we de juiste dingen op het juiste moment doen?
 • Hoe komen we op een goede manier in gesprek en tot overeenstemming?
 • Welke rol heeft een ieder en wie de procesregie?

Samenwerkingsstrategie als identiteit

In de strategie van organisaties krijgt samenwerking een belangrijke plaats. Tegelijkertijd is het zo dat partijen in het primair proces vaak al intensief samenwerken. Als dat succesvol en van belang is voor de continuïteit, dan beïnvloedt dat het nadenken over strategische keuzes. Zo zijn strategie en concrete samenwerkingsverbanden onderling verbonden en beïnvloeden ze elkaar wederzijds.

Voor de uitvoering van je organisatiestrategie ben je immers afhankelijk van diezelfde partners. Zo krijgt samenwerkingsstrategie een prominentere plaats in het strategieproces. Samenwerking wordt zo steeds meer een realistisch strategisch alternatief ten opzichte van het klassieke fuseren of het op eigen kracht groeien om je doelen voor elkaar te krijgen. Samenwerken en strategievorming zijn steeds meer met elkaar verweven. 

Draagvlak is de motor van samenwerken

Een strategie geeft richting en houvast. Maar het biedt eveneens ruimte aan nieuwe ontwikkelingen en veranderende omstandigheden. De strategie geeft geen vaste antwoorden, maar functioneert als ankerpunt voor de organisatie om ook nieuwe vragen te kunnen beantwoorden. Wat is hierbij belangrijk? Verbinding en draagvlak! Al tijdens de totstandkoming van de strategie moet je de binnen- en buitenwereld betrekken. 

Houd je strategie dynamisch

De resultaten van je samenwerkingen bepalen tevens de strategische keuzes die je maakt. Daarmee worden strategievorming en –uitvoering een steeds dynamischer proces: 

 1. Een goede organisatiestrategie begint bij een realistisch zelfbeeld: wie ben ik, waar sta ik, wat is mijn ambitie en hoe zien anderen mij? Zonder een adequaat antwoord daarop, wordt besturen en dus samenwerken lastig. 
 2. Uiteraard moet je ook goed om je heen kijken. Kijk naar trends en ontwikkelingen en wat die voor jou kunnen betekenen. 
 3. Wanneer je weet wat je wilt bereiken, kun je deze vraag beantwoorden: ‘Welke doelen kan ik met anderen beter bereiken dan alleen: wat is mijn samenwerkingsstrategie?’ Verankering in de organisatiestrategie is van groot belang. Samenwerking is een belangrijk instrument, maar dient altijd een hoger doel. Betrokkenheid van de organisatie zorgt voor een samenwerkingsstrategie met draagvlak.
 4. Wanneer je weet wat je wilt bereiken, kun je partners zoeken en per samenwerking een eigen  strategie formuleren.

Wees kritisch en selectief

De keuze voor de partners is cruciaal, waarbij geldt: ‘Beter veel samenwerken met weinig partners, dan weinig samenwerken met veel partners’. Daarmee wordt de strategievorming een dynamisch proces waarbij de interne betrokkenheid en de externe samenwerking een prominente plaats moeten hebben. Zo’n proces heeft de volgende kenmerken:

 • Het genereert betrokkenheid bij medewerkers, bij partners en stakeholders.
 • Het haalt de buitenwereld naar binnen, het daagt uit en inspireert. 
 • Het geeft samenwerkingspartners, stakeholders en financiers een duidelijke plek. 
 • Het maakt gebruik van kennis, feiten én van intuïtie en visie. 
 • Het is creatief, talig en beeldend. 

Samenwerkingsvaardigheid vergt continu actie

Samenwerkingsvaardigheid is naast het hebben van een samenwerkingsstrategie een cruciale succesfactor geworden. In de praktijk zien we dat de ene organisatie veel gemakkelijker, beter en vanzelfsprekender samenwerkt dan de andere. Dat roept de vraag op wat een organisatie samenwerkingsvaardig maakt. Want juist goede samenwerkingsvaardigheid kan in de toekomst strategisch het verschil maken.

dit was de laatste in een serie van 5 artikelen over samenwerking. De afzonderlijke delen zijn:

Inleiding: Kansrijk samenwerken in het onderwijs; 5 condities

 1. Een duidelijk uitgesproken, gedeelde ambitie.
 2. Recht doen aan alle belangen; collectieve, organisatie- en individuele belangen.
 3. Oog hebben voor persoonlijke relaties en groepsdynamiek. 
 4. Organiseren van de samenwerking: een passende organisatievorm 
 5. Een betekenisvol proces; samenwerkingsvaardigheid

ResearchNed: Samenwerking binnen het onderwijs eindrapport, 2014 (bron via de redactie)

Tags: proces, samenwerken, strategie, vaardigheid
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.