Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers spreekt met Rob Neutelings (Curio) over de Staat van het Onderwijs. “De focus zal liggen op gelijke kansen en het aanleren van de basisvaardigheden om het aantal van 2,5 miljoen laaggeletterden niet verder te laten oplopen. Ook spreken ze over het welzijn van leerlingen en studenten, het lerarentekort én de nodige professionaliseringsslag.

De Kracht van Onderwijs, afl. 7

  • Rob Neutelings, voorzitter raad van bestuur van Curio, spreekt met mensen die een belangrijke impact hebben op het Nederlandse onderwijs. Wat zijn hun ideeën? Wat gaat er goed, wat kan en wat moet beter?
  • Alida Oppers is Inspecteur Generaal van de Inspectie van het Onderwijs – zeg maar de baas van de Onderwijsinspectie.

“We zijn goed op weg, nu volhouden.”

In deze aflevering staat de Staat van Onderwijs 2023 centraal – het rapport van de Onderwijsinspectie waarin wordt beschreven hoe het gaat met Nederlandse onderwijs. Belangrijke zaken uit dit 180 pagina tellende document die we bespreken zijn

  • kansengelijkheid,
  • het welzijn van leerlingen en studenten,
  • het lerarentekort én
  • hoe gaat het met taal en rekenen (de basisvaardigheden).

Focus op aanleren van basisvaardigheden en vergroten gelijke kansen

De Inspectie van het Onderwijs focust ook de komende jaren op het aanleren van de basisvaardigheden (taal, rekenen en burgerschap) om het aantal van 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland niet verder te laten oplopen. “Dit moet op orde komen, het is het fundament waarop we verder kunnen bouwen. Binnen het basisonderwijs zie ik op alle niveaus gerichte aandacht om hiermee aan de slag te gaan. Dankzij het extra geld dat scholen hebben gekregen om de coronavertragingen aan te pakken heeft de meest kwetsbare groep leerlingen een enorme inhaalslag gemaakt in de leerachterstand. Er ontstaan leernetwerken die samen met wetenschappers en lerarenopleidingen dit probleem onder de loep nemen. De focus is er. Natuurlijk kunnen wij dit.”

Beluister de Podcast van: Rob Neutelings | Alida Oppers
Beluister de Podcast van: Rob Neutelings | Alida Oppers

Somber beeld bij ‘De staat van onderwijs 2023’

In deze aflevering staat het onlangs verschenen rapport ‘De staat van onderwijs 2023’ centraal. Hierin beschrijft de Inspectie van het Onderwijs wat goed gaat en wat beter moet in het Nederlandse onderwijs. Rob Neutelings krijgt tijdens het lezen van het rapport een somber beeld bij met name vier thema’s: de basisvaardigheden, kansengelijkheid, welzijn van leerlingen/studenten en werkdruk onder het onderwijspersoneel. Alida Oppers onderkent de problemen, maar ziet ook de nodige lichtpunten. “We zijn goed op weg. Nu volhouden.”

Meenemen basisvaardigheden in beroepsgerichte vakken

Rob Neutelings haalt aan dat vorig jaar 5.500 mbo-studenten met een diploma zijn uitgestroomd die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Alida Oppers legt uit dat er met deze Staat van het Onderwijs voor het eerst zicht is op de beheersing van de Nederlandse taal in het mbo. “Het ontbreekt nog aan een analyse van waar staan we nu, wat doen we eraan en wat is het resultaat van wat we doen. Uit zo’n analyse moeten punten komen over wat je te doen staat.”

Onvoldoende skills om basisvaardigheden goed aan te bieden

Daarnaast vindt de inspecteur-generaal het heel verstandig om naar de lerarenopleidingen te kijken voor beter onderwijs op dit vlak. “Een te groot percentage startende leraren heeft onvoldoende skills om hun leerlingen de basisvaardigheden goed aan te bieden. Het onderwijs moet stappen zetten in de begeleiding van startende en de doorontwikkeling van ervaren docenten. Goed toegeruste docenten doen met veel meer zelfvertrouwen en plezier hun werk.”

Onderwijs maakt probleem van laaggeletterdheid groter

Het onderwijs zou de versterker van de kansengelijkheid (leren naar vermogen) moeten zijn. De feiten en cijfers in ‘de staat van het onderwijs 2023’ schetsen juist een ander beeld. Leerlingen die de meeste ondersteuning nodig hebben, hebben de minste kansen. Het aantal ongediplomeerde uitvallers neemt toe. 41% van de mbo’ers op niveau 2 haalt zijn diploma niet. Alida Oppers erkent de negatieve trend.


Meer luisteren:

  • Zie alle afleveringen van De kracht van onderwijs: hier

Meer weten:

  • De Staat van het Onderwijs: hier
Tags: de Staat van het Onderwijs, Inspectie van het Onderwijs, kansengelijkheid, lerarentekort, professionalisering, welzijn

Ook Interessante Podcasts

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE