Tags: burgerschapsonderwijs, CJP, cultuurkaart, maatschappelijke discussie

De MBO Cultuurkaart ‘met budget’ verrijkt burgerschapsonderwijs

De MBO Cultuurkaart is onlangs letterlijk verrijkt ‘met geoormerkt budget’ speciaal voor het mbo, individueel of klassikaal in te zetten. Het beoogt de nieuwsgierigheid en verbeelding van studenten te prikkelen om zich breed te ontwikkelen. Tevens een stimulus voor de culturele sector.

Pilot MBO cultuurkaart ‘met budget’

Onlangs startte een pilot ‘MBO Cultuurkaart mét budget’. Mbo-scholen met een mbo-cultuurkaart krijgen van de rijksoverheid een cultuurbudget. Daarmee is ijna 7 jaar na introductie van de ‘voordeelpas-oude-stijl’ geld vrijgemaakt om mbo-studenten eenvoudiger toegang te geven tot de culturele schatkamers van Nederland. Op elke mbo-cultuurkaart komt € 10,50 te staan. In het voordeligste geval van elke euro die op school beschikbaar is voor het organiseren van activiteiten maakt de MBO Cultuurkaart met budget er twee. De school legt hiervoor € 10,50 per student in. Het bedrag verdubbelt met de subsidie waardoor er € 21,- per student beschikbaar is. Daarmee kunnen hun studenten bijvoorbeeld naar musea gaan, theatervoorstellingen bezoeken of naar een concert. Het is de bedoeling dat studenten zoveel mogelijk klassikaal culturele activiteiten ondernemen, bijvoorbeeld in het kader van burgerschapsonderwijs. In totaal is er vanuit de Rijksoverheid € 5 miljoen beschikbaar voor het mbo-cultuurbudget.

‘De pilot verdient om meerdere redenen mbo-brede navolging”, vindt CJP-directeur Walter Groenen. “Burgerschapsthema’s gaan meer leven binnen en buiten de klas, docenten en studenten kunnen zélf inhoud en vorm geven aan hun culturele ervaringen én de kunst- en cultuursector heeft er met ‘het mbo’ in één klap een heel interessante doelgroep bij.” Het geld is besteedbaar bij culturele instellingen in Nederland. In totaal zijn er meer dan 1.200 culturele instellingen aangesloten bij de Cultuurkaart. Veel van deze instellingen hebben een specifiek aanbod ontwikkeld voor het mbo. Het betreft de komende twee jaar een pilot die wordt gemonitord en geëvalueerd.

Praktische informatie van het CJP

Deelnemen aan de pilot voor mbo scholen is heel makkelijk en levert veel op. CJP faciliteert de MBO Cultuurkaart met budget en gebruikt hiervoor hetzelfde systeem dat al sinds 2008 op de scholen voor voortgezet onderwijs gebruikt wordt. Een zeer gebruiksvriendelijk en overzichtelijk systeem waarin met minimale administratieve belasting vanuit school kan worden deelgenomen en waarin activiteiten gezocht en betaald kunnen worden. De school bepaalt zelf wie op school verantwoordelijk wordt voor het te besteden budget en ook voor de manier waar en waarop deze middelen ingezet worden.

MBO Cultuurkaart-dossier

Om de ervaringen vast te leggen, erop te reflecteren, maar ook om de student digitaal te begeleiden is er een dossier aan de MBO Cultuurkaart gekoppeld. Hiermee is het mogelijk om het vak burgerschap een concrete invulling te geven.

Kortingspas voor beroepsonderwijs

Helemaal nieuw is het idee van een cultuurkaart voor mbo-studenten niet, als je bedenkt dat er al sinds 2016 een kortingspas voor het beroepsonderwijs bestaat waarmee ook mbo’ers op kunst- en cultuurpad kunnen. “Wél nieuw is dat het ministerie van OCW geoormerkt budget heeft toegevoegd aan de pas, speciaal voor het mbo”, vertelt CJP-directeur Walter Groenen. Het bedrag van €10,50 is beschikbaar over een periode van twee jaar en kan klassikaal of individueel ingezet worden. Inmiddels maken al meer dan 100.000 mbo’ers via hun school gebruik van de mbo-cultuurkaart waarmee culturele activiteiten kunnen worden ondernomen. Mbo-scholen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de pilot kunnen zich melden bij het CJP, de organisatie die namens het kabinet de cultuurkaarten voor jongeren regelt.

Het organiseren van activiteiten wordt een stuk makkelijker als je niet achter financiering aan hoeft.

Herinneringen voor het leven

Door culturele ervaringen leren ze hoe ze zich verhouden tot anderen. Ze maken herinneringen voor het leven en doen niet eerder gedane inzichten op. Hierdoor groeien jongeren, dus ook mbo-studenten, uit tot wie ze zijn. De MBO Cultuurkaart versnelt niet alleen dit proces, maar maakt het ook mogelijk om kunst en cultuur op allerlei manier te integreren in het mbo-onderwijs.”

Minister Dijkgraaf: “Mbo-studenten krijgen met dit tegoed gemakkelijker toegang tot de culturele schatkamers van Nederland. Op deze manier willen we de nieuwsgierigheid en verbeelding van studenten prikkelen, en ze helpen om zich breed te ontwikkelen. Niet alleen zijn mbo’ers van groot belang voor de culturele sector, maar opgedane kennis in voorstellingen en tentoonstellingen draagt ook bij aan discussies over maatschappelijke thema’s die op scholen leven. De kaart gaat dan ook helpen de cultuureducatie in het mbo en de samenwerking tussen scholen en cultuurinstellingen te versterken..”

Kritische denken

Daarmee is de link met burgerschap en burgerschapsonderwijs, juist binnen het mbo een relevant kwalificatieonderdeel, snel gelegd. Kunst en cultuur is een mooie paraplu voor onderwerpen die bij burgerschap aan de orde komen. Het raakt aan veel onderwerpen die met burgerschap te maken hebben en nodigt uit om burgerschapsthema’s op een andere, ‘buiten de hokjes’-manier te bekijken en aan te snijden. Anders dan bijvoorbeeld in een boek of via een discussie in de klas. Walter Groenen: “Culturele ervaringen zijn ook een belangrijke katalysator om studenten op een andere manier te laten nadenken en de bij burgerschap zo belangrijke kritische denkvaardigheden aan te boren. De culturele sector is sowieso goed toegerust om samen met mbo-docenten burgerschapsthema’s op- en aan te pakken, al is de link met burgerschap er maar één. Ik kan me heel goed voorstellen dat docenten Nederlands een schrijver uitnodigen tijdens de les. Of dat studenten van het Hout- en Meubileringscollege naar museum Van Loon gaan voor een expositie over de restauratie van oude objecten. Docenten en studenten kunnen, afhankelijk van de opleiding, zelf vorm en inhoud geven aan hun culturele ervaringen.”

Mbo programma ‘De Ideale Burger’

Andersom ligt er met de MBO Cultuurkaart ook een mooie kans voor de culturele sector zélf, oppert Walter Groenen: “Ik kan me goed voorstellen dat kunst- en cultuurmakers kijken in hoeverre hun aanbod aansluit of beter kan aansluiten op mbo-studenten. Het Rijksmuseum heeft met ‘De Ideale Burger’ bijvoorbeeld een speciaal mbo-programma ontwikkeld, in navolging op de komst van de kaart. Mensen in de cultuursector zijn zich er ook steeds meer van bewust dat mbo’ers niet alleen collega’s zijn die de techniek, beveiliging of catering regelen, maar jou als doelgroep ook kunnen bezoeken. Zeker nu het budget er is, moet je wel gek zijn als culturele instelling om daar niets mee te doen.”

Docenten incluis

Bij de opzet van de pilot is ook goed gekeken naar ervaringen in het voortgezet onderwijs, waar de kaart intussen gemeengoed is, ook onder het onderwijzend personeel. Walter Groenen: “De MBO Cultuurkaart is behalve voor studenten ook een kortingspas voor docenten. Binnen het voortgezet onderwijs is bij het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) ‘reflectie’ een vast onderdeel, waarbij ervaringen worden gedeeld en vastgelegd in een digitaal dossier. Dat zou op het mbo ook moeten gebeuren, zeker in combinatie met burgerschap. Alle deelnemende scholen krijgen daarom gratis een tijdelijke softwarelicentie voor hun digitale dossiervorming. Voor docenten is het een handige manier om onderling materialen uit te wisselen en opdrachten digitaal aan studenten mee te geven. Studenten op hun beurt kunnen een tijdlijn maken van wat ze op kunst- en cultuurgebied hebben gedaan, als bewijs – bijvoorbeeld tijdens een sollicitatiegesprek- dat ze meer van de wereld hebben gezien.”


Bronnen:

Zie ook:

Tags: burgerschapsonderwijs, CJP, cultuurkaart, maatschappelijke discussie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE