Tags: gamification, innovatief leren, leerrendement, VR bril

Leren met behulp van Virtual Reality: leerrendement onderzocht

Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is, dat studenten de aangeboden lesstof beter zullen verwerken. Dit onderzoek door Mbo College Airport toont de meerwaarde voor het onderwijs. Met webinar : Innovatief Leren, VR Reality

Gamification als deel van je lesstrategie

Het practoraat Airport & Aviation is schooljaar 2018 – 2019 een onderzoek gestart naar leerrendementen met behulp van Virtual Reality (VR). Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is, dat studenten met deze moderne middelen de aangeboden lesstof beter zullen verwerken. Tot op heden is binnen Mbo-onderwijs hier echter nog geen serieus wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, stellen de onderzoekers van het practoraat.

Leerrendement door Virtual Reality

Het onderzoek  richt zich op de vraag of er een significant verschil te zien is in leerrendement bij studenten die de lesstof aangeboden hebben gekregen via Virtual Reality, ten opzicht van de studenten die de lesstof op de klassieke wijze aangeboden hebben gekregen?

In opdracht van de directie van Mbo College Airport heeft het practoraat Airport & Aviation onderzoek gedaan naar “Leren met behulp van Virtual Reality”.

 • Het onderzoek diende een eerste beeld op te leveren van het leerrendement van mbo-studenten Luchtvaart Dienst Verlening (LDV) voor het leren met behulp van Virtual Reality (VR) en ervaring op te doen met de inzet van dit leermiddel.
 • De onderzoeksgroep bestond uit de onderzoeksleider en drie onderzoek ondersteuners.
 • Het doel van het onderzoek is een beeld te schetsen van de effectiviteit van het leerrendement met behulp van Virtual Reality.

Onderzoeksvragen omtrent Virtual Reality

Meer uitgewerkt heeft het onderzoek inzicht gegeven in de volgende onderzoeksvragen:

 1. Is er een significant verschil is te zien in toename van slaagpercentage, met behulp van VR?
 2. Is er een significante toename te zien is in cijfer resultaat, met behulp van VR?
 3. Is er significant verschil te zien tussen leeftijd en uitkomst resultaat met / zonder VR?
 4. Is er significant verschil te zien in resultaat op basis van vooropleiding?
 5. Is er significant verschil in resultaat te zien op basis van geslacht?
 6. Welke ervaring is er opgedaan met de inzet van VR?

Samenwerking AMC en het Mbo College Airport

Dit onderzoek is gedaan onder 85 studenten van de mbo-4 opleiding LDV, tijdens het EHBOprogramma dat in het curriculum is opgenomen. Een onderdeel van dit programma is de zogenaamde reanimatie, dat een verplicht onderdeel is voor alle studenten LDV. Hiervoor heeft Warp Industries voor het Amsterdam UMC, afdeling AMC, voor studenten Geneeskunde in de bachelor fase van het onderwijs, een app voor Virtual Reality ontwikkeld. Deze App is Mbo College Airport beschikbaar gesteld. 85 studenten LDV van Mbo College Airport hebben op vrijwillige basis meegedaan aan het Quasi experiment. 41 studenten vormden de experimentgroep en kregen de beschikking over een Oculus Go VR bril gedurende de training, 44 studenten vormden de controlegroep en volgden het reguliere programma, dus zonder VR bril. Beide groepen hebben zowel een pre-test als een posttest gedaan die vervolgens met elkaar zijn vergeleken.

Geen prestatieverhoging per se

Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

 • Het verschil tussen experimentgroep en controlegroep is niet significant en het effect is verwaarloosbaar; toepassing VR-brillen hangt niet samen met prestatiesverhoging (tov zonder VR-brillen);
 • Het verschil in cijferresultaat tussen de experimentgroep en de controlegroep is niet significant en het effect is verwaarloosbaar;
 • Het verschil tussen leeftijd is niet significant en het effect verwaarloosbaar; leeftijd hangt niet samen met prestatieverhoging;
 • Het verschil tussen vooropleiding is aanzienlijk en het effect klein; vooropleiding hangt in kleine mate samen met variatie in de scores op de pre-test en posttest (bijv. havisten scoren hoog op pre-test en posttest, front office medewerker scoort laag op pre-test en posttest). Kanttekening hierbij zijn de te kleine categorieën voor front office medewerker, vmbo-gl en vmbo-kb om statistische uitspraken te doen;
 • Het verschil tussen geslacht is niet significant en het effect verwaarloosbaar; geslacht hangt niet samen met prestatieverhoging.

Aanleren van procedures

De onderzoeksresultaten hebben laten zien dat er wel een lichte toename in prestatie te zien is van studenten die m.b.v. VR het programmaonderdeel hebben gevolgd t.o.v. studenten zonder VR, maar dit is niet significant. We kunnen ook stellen dat studenten er in ieder geval niet slechter van worden, zelfs in enige mate beter. Het onderzoek heeft tevens geleid tot het inzicht dat VR een verrijking is in het pedagogisch didactisch arsenaal: VR leent zich uitstekend voor het aanleren van procedures. Het is een uitstekend middel om de student voor te bereiden en te confronteren met het maken van foute keuzes tijdens deze procedures.

Verrijking na goede voorbereiding

De beleving en daarmee de impact op het leereffect, is met behulp van VR bij de student een stuk hoger dan wanneer er vanuit de theorie een procedure geleerd moet worden. Wel moet de docent zich goed realiseren dat de inzet van een VR bril als leshulpmiddel van een andere orde is, dan een groep studenten waar visueel interactie mee kan plaats vinden. Het is daadwerkelijk anders als een groep studenten in de klas zit, waar geen visuele interactie mee kan plaats vinden. De docent zal zich hierin moeten bekwamen. Het vereist een grondige voorbereiding, maar als dit eenmaal is gedaan, is het een verrijking voor het onderwijs.


Onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van  Practoraat Airport & Aviation, broedplaats voor Innovatie Mbo College Airport, Hoofddorp ROC van Amsterdam. Onderzoek werd uitgevoerd door Yvonne Mud-de Bruin- praktische uitvoering; Erik Meuwsen- technische ondersteuning en assemblage mobiele oplaadkast; Lucas Booltink- observaties o.b.v. Repeated Measures ANCOVA & Bayes Modeling ; Peter Hulskemper- onderzoeksleider. Rapport dateert van maart 2019.

Lees ook:

Onderwijscommunity, Sjoerd Renkers – 360 Virtual Reality als ideaal leermiddel

In deze video wordt uitleg gegeven over het VR Kenniscentrum van MBO College Airport, het nut van VR Trainingen in het MBO en hoe je zelf makkelijk VR kan ontwikkelen. Veel plezier!

Tags: gamification, innovatief leren, leerrendement, VR bril
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Downloads

Naar een gezonde leercultuur

Emin Kececi (Meesters met Dromen); “Scholen zijn nog te vaak naar binnen gericht. We kunnen zoveel van collega’s op andere scholen leren. Samen moeten we meer werk maken van een…
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE