Thema's

Filters
Met subsidie-financiering krijgen we de schoolgebouwen niet gezond en duurzaam. Een hoop gedoe om kleine potjes geld.

Onderwijsgebouwen & subsidie: miljoenen kunnen beter besteed

Subsidies vanuit het Rijk zijn nodig om de structurele tekorten te dekken. Maar ze werken vaak verstorend op de eigen planning van gemeenten en scholen. Met subsidie-financiering krijgen we de schoolgebouwen niet gezond en duurzaam. Een hoop gedoe om kleine potjes geld.

Subsidies vanuit het Rijk zijn nodig om de structurele tekorten te dekken. Maar ze werken vaak verstorend op de eigen planning van gemeenten en scholen. Met subsidie-financiering krijgen we de schoolgebouwen niet gezond en duurzaam. Een hoop gedoe om kleine potjes geld.


Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Leerrendement werkt door de beleving en de impact van de VR inzet.

Leren met behulp van Virtual Reality: leerrendement onderzocht

Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is, dat studenten de aangeboden lesstof beter zullen verwerken. Dit onderzoek door Mbo College Airport toont de meerwaarde voor het onderwijs. Met webinar : Innovatief Leren, VR Reality

Gamification wordt meer en meer onderdeel van het pedagogisch didactisch arsenaal van docenten. Achterliggend idee is, dat studenten de aangeboden lesstof beter zullen verwerken. Dit onderzoek door Mbo College Airport toont de meerwaarde voor het onderwijs. Met webinar : Innovatief Leren, VR Reality


WRTS is een platform dat leren ondersteund. Extra woordenlijsten werden al toegevoegd. Een mobiele app en een nieuwe look volgden, alsmede uitlegvideo’s, samenvattingen, chatten met tutoren, oefenvragen, oefenstof en de mogelijkheid om je gemiddelde eindcijfer te zien.

Hoe blijven leerlingen geboeid en gebonden?

WRTS is een platform dat leren ondersteunt. Het blijft zich ontwikkelen. Extra woordenlijsten werden al toegevoegd. Een mobiele app en een nieuwe look volgden, alsmede uitlegvideo’s, samenvattingen, chatten met tutoren, oefenvragen, oefenstof en de mogelijkheid om je gemiddelde eindcijfer te zien. Binnenkort volgt WRTS live.

WRTS is een platform dat leren ondersteunt. Het blijft zich ontwikkelen. Extra woordenlijsten werden al toegevoegd. Een mobiele app en een nieuwe look volgden, alsmede uitlegvideo’s, samenvattingen, chatten met tutoren, oefenvragen, oefenstof en de mogelijkheid om je gemiddelde eindcijfer te zien. Binnenkort volgt WRTS live.


Minister Wiersma stuurt aan op opname van de geschatte stroom van 15 tot 25 duizend leerplichtige Oekraïense kinderen door het kwart van de scholen die daar ervaring mee heeft. De Onderwijsraad vreest voor de ontwrichtende werking op een systeem dat al overbelast is.

Onderwijs Oekraïense kinderen via nieuwkomersonderwijs?

Minister Wiersma stuurt aan op opname van de geschatte stroom van 15- tot 25 duizend leerplichtige Oekraïense kinderen door het kwart van de scholen die daar ervaring mee heeft. De Onderwijsraad vreest voor de ontwrichtende werking op een systeem dat al overbelast is.

Minister Wiersma stuurt aan op opname van de geschatte stroom van 15- tot 25 duizend leerplichtige Oekraïense kinderen door het kwart van de scholen die daar ervaring mee heeft. De Onderwijsraad vreest voor de ontwrichtende werking op een systeem dat al overbelast is.


Podcasting onderwijs

De podcast en het onderwijs; flipping the classroom en meer

In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van informatieve en amuserende content spreekt al gauw tot de verbeelding. De lesstof wordt beter verwerkt dan bij klassikaal aanbod en het vooraf beluisterde materiaal geeft ruimte voor verdiepend leren in de les.

In de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar luistert 48 procent weleens naar een podcast, aldus Reuters Institute. Een combinatie van informatieve en amuserende content spreekt al gauw tot de verbeelding. De lesstof wordt beter verwerkt dan bij klassikaal aanbod en het vooraf beluisterde materiaal geeft ruimte voor verdiepend leren in de les.


Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften zouden vaker samen dichtbij huis naar school moeten kunnen gaan, aldus het streven van Inclusiever Onderwijs.

Na passend onderwijs nu inclusiever onderwijs: is dat haalbaar?

Leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften zouden vaker samen dichtbij huis naar school moeten kunnen gaan, aldus het streven van Inclusiever Onderwijs. Het gaat daarin een stap verder dan passend onderwijs. In deze podcast serie kun je de belangrijkste conclusies over 5 jaar passend onderwijs beluisteren aan de hand van ervaringen van samenwerkingsverbanden, ouders en leraren.

We leggen de lat hoog voor de leerlingen en we hebben duidelijke regels voor het gedrag op school. Het grote verschil is dat we nu zeer proactief werken. We wachten niet tot het verstorende gedrag zich voordoet.

Een duidelijke cultuur neerzetten in het onderwijs (deel II)

We leggen de lat hoog voor de leerlingen en we hebben duidelijke regels voor het gedrag op school. Het grote verschil is dat we nu zeer proactief werken. We wachten niet tot het verstorende gedrag zich voordoet. Het gewenste gedrag wordt duidelijk uitgelegd en geoefend. De les- en leeropbrengst vaart er wel bij.

We leggen de lat hoog voor de leerlingen en we hebben duidelijke regels voor het gedrag op school. Het grote verschil is dat we nu zeer proactief werken. We wachten niet tot het verstorende gedrag zich voordoet. Het gewenste gedrag wordt duidelijk uitgelegd en geoefend. De les- en leeropbrengst vaart er wel bij.


Zo snel en effectief mogelijk overal in het land goede, gezonde, duurzame en breed te gebruiken gebouwen realiseren. We gaan ons keihard inzetten voor het realiseren van pandemie-proof en toekomstbestendige gebouwen, ruimte voor individueel onderwijs, meer functies op school en betere arbeidsomstandigheden voor docenten.

Denk mee over een Deltaplan Scholen! 9-3 online

gratis
gratis
Bouwstenen sociaal
9 maart 2022 13:30

Het is tijd om de verouderde schoolgebouwen in één keer goed en snel geschikt te maken voor de wensen en ambities van de samenleving. Voor die enorme verbouwing hebben we alles en iedereen nodig. Daarom heeft het netwerk van Bouwstenen voor Sociaal, landelijk platform voor publiek gefinancierd vastgoed, het initiatief genomen voor een Deltaplan scholen.

Het is tijd om de verouderde schoolgebouwen in één keer goed en snel geschikt te maken voor de wensen en ambities van de samenleving. Voor die enorme verbouwing hebben we alles en iedereen nodig. Daarom heeft het netwerk van Bouwstenen voor Sociaal, landelijk platform voor publiek gefinancierd vastgoed, het initiatief genomen voor een Deltaplan scholen.


Driekwart van de schoolbesturen merkt dat door de ventilatie-eisen tijdens de corona pandemie het verbruik is gestegen.

Is het onderwijs zo meteen kind van de rekening?

Scholen komen in de knel door de stijgende energieprijzen, zegt de PO-Raad. Ze waarschuwt dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kan komen door de hogere energierekening. De kosten voor onderhoud en energie overschrijden de budgetten al jaren door structurele kostenstijging en verouderende gebouwen.

Scholen komen in de knel door de stijgende energieprijzen, zegt de PO-Raad. Ze waarschuwt dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kan komen door de hogere energierekening. De kosten voor onderhoud en energie overschrijden de budgetten al jaren door structurele kostenstijging en verouderende gebouwen.


Het WALHALLAb is een leer- en werkplaats waar je met leraren kan werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen

Meesterwerk podcast: WALHALLAb met Marco Mout

Het WALHALLAb is een leer- en werkplaats waar je met leraren kan werken aan dingen die op school en thuis bijna nooit kunnen. Ze zijn er trots op dat ze een beetje ánders zijn. Een ruimte voor jong talent. WALHALLAb bemoedigt de jongeren zelf het lef te hebben, te durven doen.

Over de hele wereld maakt de coronapandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter', zegt directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland. 'De vooruitgang die de afgelopen jaren was geboekt om deze kansenongelijkheid aan te pakken, wordt nu weggevaagd.'

Niet langer hele klas naar huis sturen

Quarantaine plicht versoepelen

Als het aan het Outbreak Management Team (OMT) ligt wordt de quarantaine plicht afgeschaft voor kinderen die wel in contact zijn geweest met een besmet persoon maar geen klachten hebben. Die specifieke groep krijgt wel het advies dagelijks een zelftest te doen.

Het OMT-advies geldt naast het primaire onderwijs bijvoorbeeld ook voor de kinderopvang of een sportteam. Als een zelftest niet mogelijk blijkt, kan de GGD of een arts toch adviseren in quarantaine te gaan. Het contact met ouderen dient voor minstens tien dagen te vermeden te worden.

Kinderen in de leeftijd van dertien tot achttien jaar mogen wat het OMT betreft na contact met een besmette persoon ook naar school, sport of andere essentiële activiteiten, mits ze geen (milde) klachten vertonen en op alle vijf dagen na het contact een zelftest doen. Ze mogen er ook voor kiezen om vijf dagen in quarantaine te gaan. Die stopt dan na een negatieve test bij de GGD.

Dagelijks testen bij uitbraak

Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er meer dan drie besmettingen zijn, vinden de experts. Bij een uitbraak krijgen alle leerlingen het advies zich dagelijks te testen. Dit geldt voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, ook als leerlingen achttien jaar of ouder zijn. Verder vindt het OMT dat het zogeheten ‘snottebellenbeleid’ van kracht kan blijven. Dat betekent dat kinderen tot en met drie jaar niet getest hoeven te worden en niet thuis hoeven te blijven met lichte klachten.

Het OMT erkent dat dit advies ‘zeker’ tot meer besmettingen zal leiden, ook onder volwassenen.

Toch weegt het belang van het onderwijs zwaar genoeg om met dit advies te komen

Jaap van Dissel, OMT voorzitter

Het kabinet besluit dinsdag 25 januari definitief wat het met het OMT-advies doet. Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) lichten het besluit ‘s avonds toe op een persconferentie.

Lockdown schadelijk voor mentale gezondheid

Lockdowns pakken voor veel jongeren negatief uit voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Zo bewegen ze minder en kennen ze meer gevoelens van depressie, eenzaamheid en onzekerheid. Vooral kwetsbare jongeren worden zwaar geraakt. Wel lijken de klachten, na versoepelingen, bij de meeste jongeren snel minder te worden. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nivel.

Lockdowns pakken voor veel jongeren negatief uit voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Zo bewegen ze minder en kennen ze meer gevoelens van depressie, eenzaamheid en onzekerheid. Vooral kwetsbare jongeren worden zwaar geraakt. Wel lijken de klachten, na versoepelingen, bij de meeste jongeren snel minder te worden. Dat blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Nivel.

Hiervoor werden onderzoeken naar de gevolgen van de coronapandemie op jongeren in het eerste jaar van de pandemie bekeken. De onderzoekers vergeleken 145 studies uit ongeveer 60 landen.

Minder beweging, negatieve gevoelens nemen toe

Uit deze studie blijkt dat jongeren in deze periode gemiddeld minder zijn gaan bewegen en zwaarder werden. Verder zijn ze meer gestrest/gespannen en hebben ze meer depressieklachten, gevoelens van eenzaamheid en onzekerheid. Ook ervaren ze meer druk op de thuissituatie. Dit geldt vooral voor kwetsbare groepen. Er zijn ook positieve gevolgen van lockdowns. Zo zorgen ze voor meer vrije tijd, minder prikkels en verplichtingen, minder schoolstress en meer zelfstandigheid.

Gesloten scholen vanwege corona leiden wereldwijd tot grote leerachterstanden en mentale problemen bij kinderen, zegt ook Unicef. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie moeten scholen zo snel mogelijk weer open en moeten leerlingen intensief begeleid worden om de achterstanden in te halen.

Meer dan 635 miljoen kinderen hebben momenteel nog te maken met volledige of gedeeltelijke schoolsluitingen. Vooral in landen met lagere inkomens leidt dat volgens Unicef tot achterstanden, bijvoorbeeld in de leesvaardigheid. Voor de pandemie was in die landen 53 procent van de tienjarigen niet in staat om een eenvoudige tekst te lezen of te begrijpen. Inmiddels is dat gestegen naar 70 procent.

Kansenongelijkheid

‘Over de hele wereld maakt de coronapandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter’, zegt directeur Suzanne Laszlo van Unicef Nederland. ‘De vooruitgang die de afgelopen jaren was geboekt om deze kansenongelijkheid aan te pakken, wordt nu weggevaagd.’

Op deze Internationale Dag van het Onderwijs uit de kinderrechtenorganisatie ook de zorg dat veel kinderen niet meer terugkeren naar school. Toen bijvoorbeeld in Bangladesh het onderwijs weer openging, kwam 1 op de 10 meisjes van 12 tot 15 jaar niet terug.

Middel en doel

Het middel schiet zijn doel voorbij, waarschuwden GGD-directeuren afgelopen weekend al in Trouw over de quarantaineregels. Schooluitval zorgt voor enorme gezondheidsschade bij leerlingen, zien de directeuren. Maar met opnieuw een recordaantal besmettingen (zondag registreerde het RIVM 65.393 positieve testen) dreigen de quarantaineregels ook de rest van de samenleving plat te leggen.

Volwassenen die net een besmetting hebben doorgemaakt en degenen die een derde prik hebben gekregen hoeven sinds een week weliswaar niet meer in quarantaine als een huisgenoot besmet is, maar nog altijd heeft 45 procent van de 18-plussers geen derde prik gehad. Ouders die niet geboost zijn of niet recentelijk besmet zijn geweest, zijn dus ook aan huis gekluisterd als hun kind positief is getest. Tegelijkertijd is het voor bewindslieden lastig om knopen door te hakken, omdat nog niet bekend is of de laatste ronde verruimingen de druk op de zorg heeft verhoogd.


Bronnen:

NOS: Unicef slaat alarm over schoolsluitingen, ‘kansenongelijkheid weer groter
Trouw: Versoepeling op komst na week van noodkreten
RIVM: Internationaal onderzoek bevestigt: lockdowns slecht voor veel jongeren
NU.nl: OMT adviseert afschaffen quarantaine voor kinderen zonder klachten


Steeds meer klassen in quarantaine

Het aantal infecties bij kinderen tussen de 0 en 12 jaar steeg de afgelopen week tot 131%. De quarantaineregel voor gehele klassen leidt ertoe dat steeds meer kinderen noodgedwongen thuisonderwijs moeten volgen.

Het aantal infecties bij kinderen tussen de 0 en 12 jaar steeg de afgelopen week tot 131%. De quarantaineregel voor gehele klassen leidt ertoe dat steeds meer kinderen noodgedwongen thuisonderwijs moeten volgen.


Hybride leeromgeving voor het mbo

Hybride leeromgeving in het middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs sluit niet altijd optimaal aan bij de beroepspraktijk. Een hybride leeromgeving kan uitkomst bieden. Dit onderzoek neemt de hybride leeromgeving van het Dulon College onder de loep. Hoe kan het onderwijsontwerp beter worden uitgemunt?

Op basis van de uitkomsten uit de steekproef is de conclusie dat landelijk in 27,6% van de schoolgebouwen de ventilatievoorziening onvoldoende presteert.

Regie bij aanpak ventilatie in het onderwijs ontbreekt

Bijna 30% van de scholen in po en vo zijn slecht geventileerd. De landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen wijzen al jaren naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de ventilatie op scholen. De overheid heeft 360 miljoen beschikbaar gesteld. 1,6 miljard is nodig.

Bijna 30% van de scholen in po en vo zijn slecht geventileerd. De landelijke overheid, gemeenten en schoolbesturen wijzen al jaren naar elkaar als het gaat om de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de ventilatie op scholen. De overheid heeft 360 miljoen beschikbaar gesteld. 1,6 miljard is nodig.


Leren op afstand

Effectief afstandsonderwijs

Hoe effectief is leren op afstand? Wat zijn de risico's? Deze paper beschrijft per sector hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven.

Filters

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Nog geen lid? Registreer geheel vrijblijvend.

Al een account? Log hier in.

Actief in de community

Menu