Tags: , , , ,

Rijke Schooldag wil kansenongelijkheid verkleinen met talentontwikkeling

Dit schooljaar start het programma School en Omgeving (Rijke Schooldag) om de kansenongelijkheid in po en vo aan te pakken. Doel is een impuls te geven aan brede talentontwikkeling met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Programma Rijke Schooldag

De subsidieregeling School en omgeving heeft als doel leerlingen te helpen zichzelf te ontplooien. Ongeacht hun thuissituatie of omgeving; vraag vóór 30 september subsidie aan voor het programma ‘Rijke Schooldag’.

Op veel scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland worden naast het reguliere curriculum al extra activiteiten aangeboden, zoals sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Om van deze initiatieven te leren en ze samen verder te ontwikkelen en uit te breiden, start de Gelijke Kansen Alliantie vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een Voorloperstraject Rijke Schooldag. Hierin wordt met 45 lokale coalities met een bestaand programma een intensieve samenwerking van drie jaar aangegaan. Samen wordt zo gewerkt aan een duurzame, structurele opzet van de rijke schooldag op een groeiend aantal locaties. Ook startende gebieden of gebieden met een bestaand programma die niet als voorloper zijn geselecteerd, ondersteuning krijgen bij het starten of doorontwikkelen van hun aanbod. In de subsidieregeling School en Omgeving vind je de voorwaarden. Aanvragen van de subsidie kan van 22 augustus en 30 september 2022.

Rijke Schooldag

Niet alle kinderen en jongeren groeien op in een omgeving die hun ontwikkeling optimaal ondersteunt. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in Nederland zichzelf ten volle kunnen ontplooien wordt met de Rijke Schooldag* in het primair en voortgezet onderwijs een impuls gegeven aan de brede talentontwikkeling, met aanvullende activiteiten op het gebied van sport, cultuur, cognitieve begeleiding en sociaal-emotionele ontwikkeling.

*Coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’

“Als onderdeel van een brede aanpak van bestrijding van armoede in kwetsbare wijken door gemeenten investeren we in een rijke schooldag, waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig achten om de kansenongelijkheid te verkleinen. Te denken valt aan begeleiding bij huiswerk, sport en cultuur in samenwerking met plaatselijke verenigingen en bibliotheken. We beginnen bij de scholen waar de nood het hoogst is.”

De subsidieregeling School en omgeving heeft als doel leerlingen te helpen zichzelf te ontplooien. Ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen als zij vestigingen hebben die tot de doelgroep behoren. De subsidie stimuleert scholen een samenwerking met lokale partijen te organiseren (een coalitie) of deze samenwerking uit te breiden. Binnen deze coalitie werken zij samen aan het programma rijke schooldag. Dit is een lokaal programma met activiteiten buiten de normale onderwijstijd.

Voor wie

De subsidie stimuleert scholen een samenwerking met lokale partijen te organiseren (een coalitie). Het biedt budget voor:

  • Starters: Een regio of gebied dat nog niet gestart is met de uitvoering van een programma rijke schooldag of nog geen coalitie heeft gevormd.
  • Doorgroeiers: Een lokale coalitie met een goed lopend programma maar een beperkt aanbod en bereik.
  • Voorlopers: Een lokale coalitie die binnen de regeling als voorloper is aangemerkt.

Het bevoegd gezag van een deelnemende school of schoolvestiging is penvoerder. Deze dient dan ook namens de lokale coalitie de aanvraag in.

De volgende schoolvestigingen komen in aanmerking:

  • Basisscholen met een positieve achterstandsscore.
  • Speciale scholen voor basisonderwijs, die meer dan vier leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
  • Scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, die meer dan vier leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
  • Scholen voor voortgezet onderwijs met een positieve achterstandsscore.
  • Scholen in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Scholen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen geen subsidie aanvragen.

De achterstandsscore van de schoolvestigingen vindt u op cbs.nl.


Bronnen:

Vooraankondiging Voorloperstraject Rijke Schooldag

De subsidieregeling School en omgeving

 

 

Tags: , , , ,
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.

Ook Interessante Artikelen

Het geheim van een gemotiveerde klas: 7 tips

Psychologie in het Onderwijs vergroot door training en workshops het mentale welzijn en bewustzijn van leerling en docent. D.m.v. kennis over groepsgedrag, vooroordelen en discriminatie bijvoorbeeld. “Zulke inzichten stemmen iedereen…
Lees verder

Brabant investeert €10 miljoen in broedplaatsen

Hybride leeromgevingen zijn broedplaatsen waar opleidingen en bedrijvigheid samenkomen. Eén en ander volgt uit de uitvoeringsagenda ‘Versterking campussen, stedelijke innovatiedistricten, fieldlabs en hybride leeromgevingen 2021-2023’, een regiobrede samenwerking.
Lees verder

Bezoeker!

Community Leden

Alle Leden >>>

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

WORD LID

Met Onderwijscommunity maken we het werkveld iedere dag een stukje beter en mooier. Meld je gratis aan als lid, maak verbinding, haal én breng kennis, maak je eigen ledenprofiel, connect met andere leden en meer.

PUBLICEER

Heb je een uniek en interessant artikel geschreven en denk je dat deze interessant kan zijn voor de leden van Onderwijscommunity? Stuur deze dan in via het formulier en wij gaan er mee aan de slag.

ADVERTENTIE

In de spotlight

Vacature

Schooldirecteur | Margrietschool

Boek

Burgerschap is zorgen voor jezelf, zorgen voor elkaar en voor de aarde waar we op wonen.

DOEboek Burgerschap: 100 acties om de wereld mooier te maken

Kalender

Avond van de Leraar door het Lerarencollectief
logo Het Lerarencollectief

Avond van de Leraar #4: Effectief Leesonderwijs

App

Picoo stimuleert actief samen spelen onder kinderen met de eerste interactieve spelcomputer voor buiten. Zonder scherm! Zo combineert Piccoo het avontuurlijke van buitenspelen met het interactieve van gamen. Eindeloos speelplezier dus! 
gamification onderwijs

Picoo – gameconsole voor buitenspelen