Filters
NPO-subsidie rekenhulp

NPO-subsidie rekenhulp: hoeveel geld ontvangt jouw school?

NPO-subsidie rekenhulp: hoeveel geld ontvangt jouw school?

NPO-subsidie rekenhulp
Een Excel-bestand maakt de aanvullende bekostiging zichtbaar die vanuit het NPO beschikbaar is om de corona-achterstanden weg te werken. Ook zien scholen…
Een Excel-bestand maakt de aanvullende bekostiging zichtbaar die vanuit het NPO beschikbaar is om de corona-achterstanden weg te werken. Ook zien scholen…
MBA oleidingen en een duurzamere inrichting

Op naar een duurzamere inrichting van de MBA-opleidingen

Op naar een duurzamere inrichting van de MBA-opleidingen

MBA oleidingen en een duurzamere inrichting
Het MBA-onderwijs kan een belangrijke rol spelen in de transformatie naar een duurzame, digitale en decentrale toekomst. Maar hoe? Paul Bessems, CEO…
Het MBA-onderwijs kan een belangrijke rol spelen in de transformatie naar een duurzame, digitale en decentrale toekomst. Maar hoe? Paul Bessems, CEO…

Voorlopig geen verlenging van termijn NPO

Voorlopig geen verlenging van termijn NPO

Een verlenging van de NPO-bestedingstermijn gaat er voorlopig niet komen. Beslissingen over verlenging van het NPO of structureel geld, moeten volgens demissionair…
Een verlenging van de NPO-bestedingstermijn gaat er voorlopig niet komen. Beslissingen over verlenging van het NPO of structureel geld, moeten volgens demissionair…
samenwerking in het onderwijs; samenwerkingsvaardigheid en strategie

Samenwerken in onderwijs; conditie #5 Betekenisvol proces

Samenwerken in onderwijs; conditie #5 Betekenisvol proces

samenwerking in het onderwijs; samenwerkingsvaardigheid en strategie
In de praktijk zien we dat de ene organisatie veel gemakkelijker, beter en vanzelfsprekender samenwerkt dan de andere. Wat maakt een organisatie…
In de praktijk zien we dat de ene organisatie veel gemakkelijker, beter en vanzelfsprekender samenwerkt dan de andere. Wat maakt een organisatie…
samenwerking in het onderwijs; samenwerkingsvaardigheid en strategie

Samenwerken in onderwijs #5: een betekenisvol proces

Samenwerken in onderwijs #5: een betekenisvol proces

samenwerking in het onderwijs; samenwerkingsvaardigheid en strategie
In de praktijk zien we dat de ene organisatie veel gemakkelijker, beter en vanzelfsprekender samenwerkt dan de andere. Wat maakt een organisatie…
In de praktijk zien we dat de ene organisatie veel gemakkelijker, beter en vanzelfsprekender samenwerkt dan de andere. Wat maakt een organisatie…
Samenwerking in onderwijs; alle belangen in kaart brengen om het krachtenveld goed te overzien

Samenwerken in onderwijs, conditie #2 De belangen

Samenwerken in onderwijs, conditie #2 De belangen

Samenwerking in onderwijs; alle belangen in kaart brengen om het krachtenveld goed te overzien
Een samenwerkingsproces start vaak op basis van collectieve belangen; Het belang van de afzonderlijke organisaties en de individuele belangen zijn zeker zo…
Een samenwerkingsproces start vaak op basis van collectieve belangen; Het belang van de afzonderlijke organisaties en de individuele belangen zijn zeker zo…
samenwerking in onderwijs; organiseren

Samenwerken in onderwijs; conditie #4 Organisatie

Samenwerken in onderwijs; conditie #4 Organisatie

samenwerking in onderwijs; organiseren
In samenwerkingsverbanden hebben we de neiging om te weinig of juist te veel aandacht te besteden aan de organisatie ervan. Goede organisatie…
In samenwerkingsverbanden hebben we de neiging om te weinig of juist te veel aandacht te besteden aan de organisatie ervan. Goede organisatie…
samenwerken in het onderwijs; heldere ambitie uitspreken

Samenwerken in onderwijs; conditie #1 Ambitie

Samenwerken in onderwijs; conditie #1 Ambitie

samenwerken in het onderwijs; heldere ambitie uitspreken
Hoe gaan we de grotere maatschappelijke vraagstukken aan? Een gezamenlijke ambitie beschrijft kansen, problemen en uitdagingen die de partners alleen niet kunnen…
Hoe gaan we de grotere maatschappelijke vraagstukken aan? Een gezamenlijke ambitie beschrijft kansen, problemen en uitdagingen die de partners alleen niet kunnen…

Afstandsonderwijs & corona slopend voor de leerkracht mbo & hbo

Afstandsonderwijs & corona slopend voor de leerkracht mbo & hbo

De onderwijskwaliteit in het mbo en hoger onderwijs is gedaald sinds de overstap naar het afstandsonderwijs. Daarnaast kampt het onderwijspersoneel met een…
De onderwijskwaliteit in het mbo en hoger onderwijs is gedaald sinds de overstap naar het afstandsonderwijs. Daarnaast kampt het onderwijspersoneel met een…
leesvaardigheid onder jongens blijft afnemen.

Leesvaardigheid onvoldoende bij jongens

Leesvaardigheid onvoldoende bij jongens

leesvaardigheid onder jongens blijft afnemen.
Gijsbert Stoet constateert afname van jongens in het wo, ook internationaal gezien. Het onderwijs is meer ingericht op meisjes. Verschil tussen de…
Gijsbert Stoet constateert afname van jongens in het wo, ook internationaal gezien. Het onderwijs is meer ingericht op meisjes. Verschil tussen de…
welke skills maken de llerling van nu vaardig voor morgen?

De 12 belangrijkste job skills voor de wereld van morgen

De 12 belangrijkste job skills voor de wereld van morgen

welke skills maken de llerling van nu vaardig voor morgen?
De technologische vooruitgang en haar steeds verdergaande verweving met het menselijke handelen vraagt een andere benadering van menselijke capaciteiten. 12 Vaardigheden voor…
De technologische vooruitgang en haar steeds verdergaande verweving met het menselijke handelen vraagt een andere benadering van menselijke capaciteiten. 12 Vaardigheden voor…