Documenten

(52)(2151)(37)(37)(16)(217)(39)(46)

Filter Kalender Items
Thema'sReset
Filter Kalender Items
Onderzoek bepleit betere signalering en begeleiding van hoogbegaafde jeugd met een niet-westerse migratieachtergrond.

Niet-westerse achtergrond en talentontwikkeling

Niet-westerse achtergrond en talentontwikkeling

Onderzoek bepleit betere signalering en begeleiding van hoogbegaafde jeugd met een niet-westerse migratieachtergrond.
Gerelateerd:Hoogbegaafdheid - slim, maar niet op school Aandacht voor de impact van hoogbegaafd-zijn en een pleidooi voor het inrichten van speciaal onderwijs…
Vroege signalering en begeleiding die gericht is op het versterken van het zelfbeeld bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond, kunnen bijdragen aan verkwisting van talent.
thuis zitten is een onderbelicht probleem; 3 kernoplossingen om de problemen echt aan te pakken, in de staat van de thuiszitters van Kim Castenmiller.

De Staat van de thuiszitters – onterecht onderbelicht

De Staat van de thuiszitters – onterecht onderbelicht

thuis zitten is een onderbelicht probleem; 3 kernoplossingen om de problemen echt aan te pakken, in de staat van de thuiszitters van Kim Castenmiller.
Gerelateerd:Hoogbegaafdheid - slim, maar niet op school Aandacht voor de impact van hoogbegaafd-zijn en een pleidooi voor het inrichten van speciaal onderwijs…
Pak het probleem bij de wortel aan, i.p.v. het terug te dringen, bepleit Kim Castenmiller in haar rapport 'De Staat van de thuiszitters'. Zij beschrijft in haar rapport de twee voornaamste pijnpunten en werkt drie kernoplossingen uit. Hoog tijd voor een andere manier van denken, kijken en doen.
rapport samen opleiden en professionaliseren; sectorraden tevreden

Rapport: De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

Rapport: De meerwaarde van Samen Opleiden & Professionaliseren

rapport samen opleiden en professionaliseren; sectorraden tevreden
Gerelateerd:Betere begeleiding startend docent cruciaal Sektorakkoord VO stelt dat schoolbesturen zorg moeten dragen voor een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma van de beginnend…
Uit het onderzoek blijkt dat afgestudeerden binnen het primair onderwijs, significant vaker tevreden zijn over hun opleiding wanneer zij deze binnen een opleidingsschool afgerond hebben. Zij-instroomtraject verdiend nog meer aandacht. Sectorraden tevreden met de uitkomsten.
onderwijsraad rapport; later selecteren, beter differentieren.

Onderwijsraad: ‘Later selecteren, beter differentiëren’

Onderwijsraad: ‘Later selecteren, beter differentiëren’

onderwijsraad rapport; later selecteren, beter differentieren.
Gerelateerd:Brede brugklas advies van Onderwijsraad verdient dialoog Flexibel onderwijs op maat, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen & latere selectie om…
Alleen later selecteren is niet voldoende stelt de raad. Zij adviseert ook om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen. Download het rapport.
Digitale geletterdheid in kaart gebracht na de lockdown. Stand van zaken in het onderwijs

Digitale vaardigheden; lessen uit de lockdown

Digitale vaardigheden; lessen uit de lockdown

Digitale geletterdheid in kaart gebracht na de lockdown. Stand van zaken in het onderwijs
Gerelateerd:Digitale geletterdheid versneld invoeren, stelt ECP Pleidooi voor het versnellen van de invoering van digitale geletterdheid in het onderwijs aan Tweede Kamerleden…
Door de lockdown(s) konden leraren ervaren hoe het gesteld is met de digitale vaardigheden van leerlingen. SLO en Kennisnet bespraken de opbrengsten van het thuiswerken, toegespitst op de digitale vaardigheden van leerlingen en leraren.

Programma van Eisen Frisse Scholen vernieuwd

Programma van Eisen Frisse Scholen vernieuwd

Gerelateerd:Leiderschap en de veranderbereidheid van docenten in het VO Gedeeld leiderschap moet gaan over een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen: de organisatie passend…
Het Programma van Eisen (PvE) Frisse Scholen 2021 helpt schoolbesturen en gemeenten in hun rol als opdrachtgever van verbouw of nieuwbouw. De nieuwe versie van het Programma van Eisen – Frisse Scholen is aangepast op basis van de eisen in het Bouwbesluit op 1 januari 2021.
Kansengelijkheid nog altijd elabberd; SER komt met puntenplan; hoge kwaliteit moet kansengelijkheid bevorderen

Kansengelijkheid vergt plan van aanpak, aldus SER

Kansengelijkheid vergt plan van aanpak, aldus SER

Kansengelijkheid nog altijd elabberd; SER komt met puntenplan; hoge kwaliteit moet kansengelijkheid bevorderen
Gerelateerd:Plan V dringt verzuim op scholen terug Het verzuim bij Stichting El Amal in Amsterdam wilde maar niet dalen. Deelname aan Plan…
De plek waar je wieg staat is nog steeds bepalend voor de kansen die je krijgt in je leven. De coronacrisis vergroot deze bestaande kansenongelijkheid. Scholen moeten gezond leven bevorderen, diversiteit en inclusiviteit toejuichen en álle leerlingen ondersteunen, aldus de SER
HR binnen het onderwijs, maatwerk werkt

Maatwerk in HR doet mensen groeien

Maatwerk in HR doet mensen groeien

HR binnen het onderwijs, maatwerk werkt
Gerelateerd:De 12 belangrijkste job skills voor de wereld van morgen De technologische vooruitgang en haar steeds verdergaande verweving met het menselijke handelen…
Op het moment dat je maatwerk vanuit HR levert, zie je dat mensen gaan groeien. Interview met Elly de Lange van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Over de impact van de coronacrisis en de toekomst van onderwijs.
Welke rol speelt de eindtoets in bevestiging van bestaande maatschappelijke ongelijkheid?

Heeft de eindtoets wel een emancipatoire rol?

Heeft de eindtoets wel een emancipatoire rol?

Welke rol speelt de eindtoets in bevestiging van bestaande maatschappelijke ongelijkheid?
Gerelateerd:Basisschooladvies niet bijgesteld door resultaat… Slob roept dringend op de heroverweging van de schooladviezen serieus te nemen en leerlingen kansrijk te behandelen.…
De eindtoets en het daarmee samenhangende kwaliteitsoordeel van scholen door de overheid dragen vooral bij aan een verdere bevestiging van de bestaande maatschappelijke ongelijkheid. 'Van de kat en de bel', promotieonderzoek van drs. Karen Heij.
Digitalisering en de urgentie van risico en dreigingsbeeld

Rapport; Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs 2021

Rapport; Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs 2021

Digitalisering en de urgentie van risico en dreigingsbeeld
Gerelateerd:Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de…
Het Risico- en Dreigingsbeeld voor Hoger Onderwijs is bedoeld als instrument voor de sector om de dialoog over veiligheid te voeren, afwegingen te maken en prioriteiten te stellen. De sector kan op basis van de inzichten gezamenlijke scenario’s ontwikkelen.
Digitalisering en de urgentie van risico en dreigingsbeeld

Toenemende digitalisering vergroot risico’s en dreigingen; samen optrekken noodzaak

Toenemende digitalisering vergroot risico’s en dreigingen; samen optrekken noodzaak

Digitalisering en de urgentie van risico en dreigingsbeeld
Gerelateerd:5 punten van aandacht voor toekomstbestendige digitalisering Digitalisering in het onderwijs raakte in een stroomversnelling. Veel ethische en maatschappelijke vragen zijn vooralsnog…
Onderwijsinstellingen hebben te maken met een variatie aan risico’s en dreigingen. Informatieveiligheid en privacy vormen volgens recent onderzoek nog steeds de grootste risico’s.
De staat van het onderwijs 2021 geeft duidelijk aan waar het aan schort; Het onderwijssysteem is

De Staat van het Onderwijs 2021; basis niet op orde

De Staat van het Onderwijs 2021; basis niet op orde

De staat van het onderwijs 2021 geeft duidelijk aan waar het aan schort; Het onderwijssysteem is
Gerelateerd:Hoogbegaafdheid - slim, maar niet op school Aandacht voor de impact van hoogbegaafd-zijn en een pleidooi voor het inrichten van speciaal onderwijs…
De coronacrisis heeft bestaande problemen in het onderwijs vergroot. Met begrijpend lezen en rekenen liepen de basisschoolleerlingen vertraging op. Ook brugklassers van alle niveaus gingen achteruit in rekenen en lezen. De kansenongelijkheid is bovendien gegroeid. Op regie en samenwerking is winst te behalen.
leerlingpopulatie in het vso onder de loep

VSO: gedragsproblematiek zwaarder door late zorg

VSO: gedragsproblematiek zwaarder door late zorg

leerlingpopulatie in het vso onder de loep
Gerelateerd:Directeur onderwijs CMB / DB / null Locatie Landelijk Directeur onderwijs CMB / DB 1 Koninklijke Kentalis De organisatie Koninklijke Kentalis (Kentalis)…
Rapport onderwijsinspectie: veranderingen in de leerlingenpopulatie in het voortgezet speciaal onderwijs tussen 2014 en 2019. Scholen vermoeden intensere problematieken door verlaatte zorgaanpak. De wachtlijsten eisen hun tol.
Speels bewegen helpt cognitief proces

Leerproces = beweging x spel

Leerproces = beweging x spel

Speels bewegen helpt cognitief proces
Gerelateerd:Hoe leert een kind leren? Mark Mieras gaf een lezing over het kinderbrein in ontwikkeling. Hoe leert het het beste? Rianne van…
Overweldigende bewijslast: minder gestructureerde (buiten) activiteit is een waardevolle en tijd effectieve aanvulling op het gestructureerde lesaanbod. Nederlandse nadruk op binnen zitten blokken is vooral een kwestie van traditie en niet wetenschappelijk onderbouwd.
Filter Kalender Items
Thema'sReset
Filter Kalender Items

Community Leden

Alle Leden >>>

Registreer je als lid

Word gratis lid

Actief in de community

Menu