Documenten

Filters
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
Logo SURF
trendrapport surf adaptief leermateriaal
Documenten

Trendrapport: adaptief leermateriaal in het hoger onderwijs

Logo SURF
Gerelateerd:Realiseren we met blended learning echt meerwaarde? Wat doet de inzet van bepaalde middelen en modaliteiten met onze didactiek? Wat gaat dit betekenen voor het leerproces van…Verkiezingsprogramma's en onderwijsplannen De meeste politieke partijen beloven substantieel meer geld voor onderwijs. Hoe willen zij dit gaan verdelen? Wat zijn de verschillen?…Post-mbo broedplaats…
Met adaptief leermateriaal creëer je onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele studenten. Wat de kansen en uitdagingen zijn lees je in dit Trendrapport van SURF.
Wie ernstige stress tijdig herkent, voorkomt verzuim. Daarom deelt Ellen Botman, CEO van Happy Brain® Clinics en stress-expert, vier indicatoren die collega’s en leidinggevenden helpen om tijdig ernstige stress bij collega’s te herkennen.
Documenten

4 indicatoren om stressklachten te signaleren

Gerelateerd:Psychisch verzuim in het onderwijs: 7 criteria bij keuze… Het aantal behandelaars van psychische klachten zoals burn-out neemt bijna dagelijks toe. Zie je door de bomen het bos niet…Armoede op school; signaleren en ondersteuning Het vroegtijdig signaleren van armoede in een gezin kan helpen voorkomen dat kinderen langdurig worden blootgesteld…
Wie ernstige stress tijdig herkent, voorkomt verzuim. Daarom deelt Ellen Botman, CEO van Happy Brain® Clinics en stress-expert, vier indicatoren die collega’s en leidinggevenden helpen om tijdig ernstige stress bij collega’s te herkennen.
Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge werkdruk in hun sector, kunnen werkgevers proberen hun regelmogelijkheden te verhogen
Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit verhoogt het stressniveau en speelt burn-out in de hand.
Documenten

Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM

Om hbo-docenten te beschermen tegen de hoge werkdruk in hun sector, kunnen werkgevers proberen hun regelmogelijkheden te verhogen
Gerelateerd:Bescherm hbo-docenten tegen (te) hoge werkdruk met eHRM Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit speelt burn-out in de hand. Medewerkers krijgen energie van ruimte…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je…
Al jaren heerst onder hbo-docenten een (te) hoge werkdruk. Dit verhoogt het stressniveau en speelt burn-out in de hand. Hoe voorkom je een burn out onder hbo-medewerkers? Hoe bescherm je de docenten tegen deze hoge werkdruk? Lees verder om er achter te komen hoe eHRM hier een goede oplossing voor kan zijn. 
Documenten

Docent de dupe van onderwijsdigitalisering?

Gerelateerd:Minstens één op de vijf leraren po/vve raakte besmet Tamar van Gelder van de AOb: 'De gedachte aan een derde boosterprik komt nu wel steeds dichterbij. We willen zorgen…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij…
Een kwalitatief scriptie onderzoek naar de ervaringen van docenten in het Nederlands basisonderwijs en de verandering van hun professionele autonomie. Uit deze analyse blijkt dat docenten geen negatieve relatie ervaren tussen onderwijsdigitalisering en professionele autonomie.
Aan HR de schone taak de vele verschillende informatiestromen op verschillende softwaresystemen overzichtelijk te houden.
Mbo’s gebruiken meestal een grote hoeveelheid verschillende softwaresystemen naast elkaar, vaak van verschillende leveranciers. Die systemen bevatten deels overlappende informatie, zoals persoonsgegevens van studenten en docenten.
Documenten

De grootste digitale HR-uitdagingen voor mbo’s

Aan HR de schone taak de vele verschillende informatiestromen op verschillende softwaresystemen overzichtelijk te houden.
Gerelateerd:De MBO Cultuurkaart 'met budget' verrijkt… De MBO Cultuurkaart is onlangs letterlijk verrijkt 'met geoormerkt budget' speciaal voor het mbo, individueel of klassikaal in te zetten.…Werkagenda mbo zet in op kansengelijkheid Om nu én in de toekomst te voldoen aan de enorme vraag naar in het mbo opgeleide vakmensen trekt…
Ruim een half miljoen studenten volgen bij ruim zestig instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ruim vierduizend verschillende opleidingen. Dat stelt hoge eisen aan het HRM-management en ook aan de achterliggende ICT-structuur van mbo-instellingen. Mbo’s gebruiken meestal een grote hoeveelheid verschillende softwaresystemen naast elkaar, vaak van verschillende leveranciers. Hoe zorg je ervoor dat er geen fouten insluipen bij het gebruik van meerdere systemen? Welke rol speelt data hierin? Lees het nu in de whitepaper.
Documenten

Onderzoek naar achterlating van jongeren in het buitenland

Gerelateerd:Onderzoek: jongeren blijven door corona langer doorstuderen Het aantal jongeren dat na hun studie de arbeidsmarkt opkwam, lag in het schooljaar 2019-2020 in ongeveer 10 procent lager.…Assen start ook proef met het Jongeren Perspectief Fonds Gemeenten willen jongeren met problematische schulden weer toekomstperspectief geven door het opkopen van hun schulden,…
Kennisplatform Integratie & Samenleving en Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) voerden verkenning uit naar de achtergrond van achterlating van jongeren in het buitenland. Handvatten voor signalering en hoe te voorkomen. Lees het in deze paper.
Documenten

Hybride leeromgeving in het middelbaar beroepsonderwijs

Gerelateerd:Slimme zoekmachine ontsluit internet voor mbo leerling Wat begon als een initiatief om een kindvriendelijk internetfilter te realiseren, groeide uit tot een perfect leermiddel voor het beroepsonderwijs.…Leren op de grens van bedrijf en school De Tech Campus van het ROC Midden Nederland in Nieuwegein werkt nauw samen met het regionale…
Het middelbaar beroepsonderwijs sluit niet altijd optimaal aan bij de beroepspraktijk. Een hybride leeromgeving kan uitkomst bieden. Dit onderzoek neemt de hybride leeromgeving van het Dulon College onder de loep. Hoe kan het onderwijsontwerp beter worden uitgemunt?
Documenten

Didactische toepassingen van digitale oefenprogramma’s

Gerelateerd:I-coaching in het mbo: een wereld te winnen In dit whitepaper worden de verschillende vormen van coaching naast elkaar gezet en de kenmerken van effectieve professionalisering uitgelicht. Het…Hoe integreer ik digitale competenties in mijn onderwijs of… Iedereen spreekt tegenwoordig over digitale vaardigheden en toekomstbestendigheid. Men is zich ervan bewust dat…
Tijdens de coronacrisis is het gebruik van digitale oefenprogramma's waarmee kinderen thuis oefenen sterk toegenomen. Over het algemeen wordt de didactische toepassing van deze resultaten vaak niet of nauwelijks gebruikt door de docenten, hier valt winst uit te halen.
Documenten

Effectief afstandsonderwijs

Gerelateerd:Afstandsonderwijs: veel bereikt - te weinig samengewerkt Onderzoek van de inspectie naar de organisatie en kwaliteit van het afstandsonderwijs. Het beschrijft de diversiteit in vormen, proces, ervaringen…Kennistafel Effectief Leesonderwijs als brug tussen… Er is veel onderzoek gedaan naar leesonderwijs, maar die kennis heeft niet altijd zijn weg gevonden naar de…
Hoe effectief is leren op afstand? Wat zijn de risico's? Deze paper beschrijft per sector hoe effectief afstandsonderwijs kan worden vormgegeven.
Documenten

Optimaler leerproces door beweging en vrij spel

Gerelateerd:Nationale Buitenlesdag: kom in beweging Op 4 april is het Nationale Buitenlesdag! Duizenden leerkrachten door heel Nederland geven steeds meer buitenles. 150 lesideeën helpen je…Zijn we spelen verleerd? Als het kind eenmaal naar school gaat, komt het in Nederland terecht in een omgeving die helaas te vaak overwegend…Koppel je lesstof…
Internationale literatuurstudie door wetenschapsjournalist Mark Mieras toont overduidelijk dat speelse (buiten) activiteit een waardevolle en tijd effectieve aanvulling op het gestructureerde lesaanbod is. Onze nadruk op binnen zitten blokken is vooral een kwestie van traditie en wordt niet door wetenschappelijke uitkomsten onderbouwd. Naar buiten dus!
Onderzoek bepleit betere signalering en begeleiding van hoogbegaafde jeugd met een niet-westerse migratieachtergrond.
Documenten

Niet-westerse achtergrond en talentontwikkeling

Gerelateerd:Hoogbegaafde leerling vaak zonder school Slechts 25% van de samenwerkingsverbanden biedt voltijds hb-onderwijs blijkt uit onderzoek. De behoefte aan dit type onderwijs kan wel eens…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je bewust van de…
Bij jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond wordt afwijkend gedrag vaak niet in verband gebracht met hoogbegaafdheid. Vroegsignalering en begeleiding die gericht is op het versterken van het zelfbeeld bij deze jongeren kunnen bijdragen aan betere ontwikkeling van hun talenten. Dit praktische onderzoek geeft handvatten aan vroegsignalering. Het gaat ook in op de sekse verschillen.
HR binnen het onderwijs, maatwerk werkt
Documenten

Maatwerk in HR doet mensen groeien

Gerelateerd:Leren en ontwikkelen is de smeerolie voor zowel mens als… Voor een duurzame welvaart is het van belang dat mensen zich blijven ontwikkelen. Mensen die zich blijven ontwikkelen voelen zich…De 12 belangrijkste job skills voor de wereld van morgen De technologische vooruitgang en haar steeds verdergaande verweving met het menselijke…
Op het moment dat je maatwerk vanuit HR levert, zie je dat mensen gaan groeien. Interview met Elly de Lange van Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Over de impact van de coronacrisis en de toekomst van onderwijs.
Documenten

Heeft de eindtoets wel een emancipatoire rol?

Gerelateerd:Basisschooladvies niet bijgesteld door resultaat eindtoets… Slob roept dringend op de heroverweging van de schooladviezen serieus te nemen en leerlingen kansrijk te behandelen. In het verlengde…Schoolbeleid belemmert te vaak kans op stapelen Het ‘stapelen’ van schoolniveaus blijkt op de ene school veel makkelijker te zijn dan op de andere, constateert…
De eindtoets en het daarmee samenhangende kwaliteitsoordeel van scholen door de overheid dragen vooral bij aan een verdere bevestiging van de bestaande maatschappelijke ongelijkheid. 'Van de kat en de bel', promotieonderzoek van drs. Karen Heij.
Documenten

De docent en het eigenaarschap van de leerling

Gerelateerd:Eigenaarschap van leerlingen: waarom, hoe en in hoeverre? Hoe zinvol is het om leerlingen eigenaar ‘te maken’ van hun leerproces? Of liever in zetten op de psychologische basisbehoeften…De kracht van hoge verwachtingen in het onderwijs Hoge verwachtingen spelen een cruciale rol voor goed onderwijs en gelijke kansen. Ben jij je…
Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Wat kan een docent doen om die actieve betrokkenheid te stimuleren?
Documenten

Andersom denken leidt tot geweldig onderwijs

Andersom denken en organiseren was voor het ROC A12 uiteindelijk te sleutel tot succesvol veranderen van haar beleid en haar kwaliteitscultuur. Een goede casestudy; Wat maak je leidend in je denken?
In 2012 stelde het College van Bestuur (CvB) van het ROC A12 vast: ‘Er klopt iets niet.’ Enerzijds zijn er voldoende middelen, kloppen de procedures en zijn alle systemen op orde. Anderzijds neemt de tevredenheid van studenten en docenten af en dalen de aantallen studenten. Zij concludeerden: ‘We moeten andersom denken.’ Niet zeggen en opleggen, maar vragen en luisteren.
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset

Whitepaper arbeidsmarkt

Whitepaper onderwijs arbeidsmarkt

Whitepaper digitale toepassing didactiek

didactiek download

Whitepaper Werkstress de baas

HR download onderwijs

Whitepaper Hybride leeromgeving

Leeromgeving download

Whitepaper maatschappij

Maatschappij onderwijs download

Whitepaper onderwijsontwikkeling

onderwijsontwikkeling download

Whitepaper effectief afstandsonderwijs

Onderwijs organiseren download

Whitepaper professionalisering

onderwijs professionalisering download

ICT-gebruik in het onderwijs

Onderwijs Technologie download

Registreer je als lid

Artikelen & Blogs

Apps & Tools

🙁

Actief in de community